အကောင့်ရှိသူမှ အကောင့်မရှိသူသို့ ငွေဘယ်လိုလွှဲမလဲ

1
2
3
4
5

အကောင့်ရှိသူမှ အကောင့်မရှိသူသို့ ငွေဘယ်လိုလွှဲမလဲ?

1 Transfer ကိုနှိပ်ပါ။

2 လိုအပ်သောအချက်အလက်များအားဖြည့်စွက်ပြီး “Transfer” ကိုနှိပ်ပါ။

3 PIN နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။

4 OTP ကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။

5 လုပ်ဆောင်ချက် အောင်မြင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။