အကောင့်မရှိသူမှ အကောင့်မရှိသူသို့ငွေလွှဲခြင်းအတွက် ဘယ်လိုလက်ခံရရှိမလဲ

1
2
3

အကောင့်မရှိသူမှ အကောင့်မရှိသူသို့ငွေလွှဲခြင်းအတွက် ဘယ်လိုလက်ခံရရှိမလဲ

1 ငွေလွှဲသူထံမှ လျှို့ဝှက်ကုဒ် ၄ လုံးအား တောင်းပါ။

2 အနီးဆုံး MytelPay အေးဂျင့်သို့သွားပါ

3 ငွေထုတ်ရန် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုအေးဂျင့်သို့ပြောပါ(ငွေလက်ခံသူ၏ဖုန်း နှင့်လျှို့ဝှက်ကုဒ်)