အထူးပ႐ိုမိုးရွင္း

ပ႐ိုမိုးရွင္း

Thingyan gifts for MytelPay beloved customers

MytelPay ၏ MyThingyan ဂိမ္းကိုကစားၿပီး iPhone 12, PS 5 ႏွင့္ အျခားလက္ေဆာင္အသစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုအႏိုင္ရယူလိုက္ၾကပါစို႔။ အခု ဘဲ MytelPay App ကိုဖြင့္ၿပီး သင့္ရဲ႕သၾကၤန္လက္ေဆာင္ကိုရယူလိုက္ပါ။ သၾကၤန္လက္ေဆာင္မ်ားရယူရန္…. Guideline from eric ပ႐ိုမိုးရွင္းသက္တမ္း ၂ရက္ ၄လ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ မွ

မဂၤလာပါ၊ ေကာင္းေသာေန႔ပါ။
MytelPay Ewallet မွပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာလက္ေဆာင္မ်ားကိုလက္လြတ္မခံပါႏွင့္။ “

MytelPay Wallet International

61, 63 Zoological Garden Road

အသုံးျပဳသူ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

Hotline : 09688000999 or 999
Facebook : www.facebook.com/MytelPay Official

QR ကို စကင္ဖတ္ၿပီး App ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ

QR ကို စကင္ဖတ္ၿပီး App ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ

Business cooperation

Hotline : 09688000999 or 999
Email : www.mytelpay.com.mm
QR ကို စကင္ဖတ္ၿပီး App ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပ

@Copy right 2020, All right reserved