အြန္လိုင္း ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္း

 • ALL
 • မိုဘိုင္းလ္ ဝန္ေဆာင္မႈ
 • ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္း
 • ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 • Loan Repayment
 • Game & Gift Card
 • ွQuick Pay
 • Life Style
 • E Commerce
 • လွ်ပ္စစ္မီတာေဘလ္
 • ေရ မီတာ ေဘလ္
 • ေရႊက်ား

Mobile Service

Bill Payment

Bank Services

Loan Repayment

Game & Gift Card

Quick Pay

Life Style

E Commerce

Electric Bill

Water Bill

Shwe Kyarr

မဂၤလာပါ၊ ေကာင္းေသာေန႔ပါ။
MytelPay Ewallet မွပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာလက္ေဆာင္မ်ားကိုလက္လြတ္မခံပါႏွင့္။ “

MytelPay Wallet International

61, 63 Zoological Garden Road

အသုံးျပဳသူ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

Hotline : 09688000999 or 999
Facebook : www.facebook.com/MytelPay Official

QR ကို စကင္ဖတ္ၿပီး App ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ

QR ကို စကင္ဖတ္ၿပီး App ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ

Business cooperation

Hotline : 09688000999 or 999
Email : www.mytelpay.com.mm
QR ကို စကင္ဖတ္ၿပီး App ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပ

@Copy right 2020, All right reserved