ေအးဂ်င့္ရွာေဖြရန္

MytelPay ေအးဂ်င့္ရွာေဖြရန္

Find a local store
There are locations
Loading...
အမ်ိဳးအစားမ်ားအားေရြးခ်ယ္ပါ:

ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္ခအတြက္ ဂဏန္းတြက္စက္

ေငြလႊဲ ပမာဏ

ဝန္ေဆာင္ခ

NoTransfer Amount (MMK)Fee
11 - 10,000400
210,001 - 25,000700
325,001 - 50,000900
450,001-10,00001,400
5100,000-150,0001,800
6150,001-200,0002,300
7200,001-300,0002,800
8300,001-400,0003,500
9400,001-500,0004,000
10500,001-600,0004,800
11600,001-700,0005,400
12700,001-800,0006,000
13800,001-900,0006,700
14900,001-1,000,0007,000
NoTransfer Amount (MMK)Fee
11 - 1,000,0000
မဂၤလာပါ၊ ေကာင္းေသာေန႔ပါ။
MytelPay Ewallet မွပ႐ိုမိုးရွင္းႏွင့္ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာလက္ေဆာင္မ်ားကိုလက္လြတ္မခံပါႏွင့္။ “

MytelPay Wallet International

61, 63 Zoological Garden Road

အသုံးျပဳသူ ေစာင့္ေရွာက္မႈ

Hotline : 09688000999 or 999
Facebook : www.facebook.com/MytelPay Official

QR ကို စကင္ဖတ္ၿပီး App ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ

QR ကို စကင္ဖတ္ၿပီး App ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ

Business cooperation

Hotline : 09688000999 or 999
Email : www.mytelpay.com.mm
QR ကို စကင္ဖတ္ၿပီး App ကိုေဒါင္းလုပ္လုပ္ပ

@Copy right 2020, All right reserved